DR. ELNUR

DR. ELNUR

Məşhur fitoterapevt Elnur Eldar oğlu Rəhimov Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunudur. Uzun illər Çin, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və Almaniyada alternativ tibb bölümünə aid fitoterapiya kursları keçmişdir. 2009-2010 cu illərdə Ege Universitetində daxili xəstəliklər şöbəsində çalışmışdır. 2010-2012 ci illərdə dərman bitkiləri üzrə elmi-tədqiqat araşdırması və müalicəsi ilə məşğul olmuşdur. 2013- cü ildə dərman bitkiləri üzrə elmi iş fəaliyyətinə başlamışdır. Bir neçə kompleks təsirə malik bitki tərkibli dərmanların tərkibinin müəllifidir. AVROPA TƏBİƏT ELMLƏRİ AKADEMİYASININ FƏXRİ ÜZVÜDÜR.

REZERVASİYA